Wisła Śmiała / Wisła Martwa

×Details

Wisla Martwa i Smiala

Rozwidlenie dróg wodnych Wisły Martwej oraz Wisły Śmiałej. Stąd widać Wyspę Sobieszewską. Tutaj wychodzimy z Martwej Wisły, skręcamy w lewo w koryto Wisły Śmiałej i płyniemy w kierunku ujścia w Górkach Zachodnich.

+Gallery
+Meta